IT STRATEGY FOR BIG TECHNICAL EDUCATION INSTITUTION

TEC wanted to involve their stakeholders to get input to their new IT strategy. The strategy was complex, with a lot of different and sometimes conflicting interests. The communication of the strategy afterwards was very important, to ensure efficient implementation.

We designed and facilitated workshops with stakeholders and the management team. This gave us input, so we could create a metaphoric picture of the strategy.

TEC used their strategy picture for more than a year. The picture ensured a successful implementation process.

Visual Strategy elements

På TEC har jeg brugt “Visuelle Strategier”.

Det er vigtigt for udviklingen af it i vores uddannelser at alle kender it strategien. Charlotte har i samarbejde med Finn Kollerup a/s faciliteret en proces for vores it styregruppe. Konceptet og den inddragelse har givet et usædvanligt stort commitment.

Resultat er særdeles indbydende og professionelt og det udgør fundamentet i kommunikationen af strategien. Det er et meget gennemslagskraftigt værktøj som får budskabet ud over rampen og ind i modtagerens bevidsthed.

Kaare Rubak / CTO / TECKaare Rubak / CTO / TEC

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search