In

Charlotte viste under utviklingen av programmet glitrende kreativitet og faglig dyktighet på utvikling av organisasjoner, team og enkeltindivider.

Hun var hovedansvarlig for gjennomføringen av programmet, og fikk meget gode tilbakemeldinger både som coach og som prosessleder.

Charlotte har som person en stor integritet i sitt arbeide, og en av hennes fremste egenskaper er evnen til personlig coaching og veiledning.

Dette, knyttet opp mot en vilje og åpenhet til å konfrontere situasjoner og personer gjør henne til en meget dyktig prosessleder, coach og fasilitator. Hun har mot til å utfordre, og gjør dette overfor de riktige menneskene og på de riktige stedene.

Dermed skaper hun personlig utvikling. Hun er også meget dyktig til å skape og lede kreative prosesser basert på en ”action – reflection – learning- tankegang”, noe som kjennetegner de kreative miljøene hvor hun har arbeidet. Hun er i det hele tatt dyktig på å skape læringsprosesser.

Jeg gir Charlotte mine sterkeste anbefalinger overfor enkeltpersoner og organisasjoner som ønsker å arbeide med utvikling i en kreativ og prosessorientert ramme. Til de som ønsker det trauste, trygge og forutsigbare: Det er kanskje best å velge en annen…

— Stein Tore Nybrodahl / Strategidirektør / Telenor Kundeservice

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search